משק המים בחיפה – אתגרים, תשתיות וטכנולוגיה

משק המים בחיפה – אתגרים, תשתיות וטכנולוגיה

חיפה הינה העיר היחידה בישראל המשתרעת לאורך רצועת חוף, על ראש הר ובסמוך לערוצי נחל. המבנה הטופוגרפי הופך את אספקת המים ופינוי הביוב בחיפה למורכב בישראל. כך למשל, על מנת לגשר על פערי גובה של כ-500 מטרים בין מפלס החיבור למערכת הארצית ורום הכרמל, נחלקת העיר מבחינה הנדסית ל-10 אזורי לחץ ראשיים ולכ-100 תת אזורי לחץ, בהם זורמים מים בלחץ אחיד. לשם השוואה, מרבית ערי ישראל נחלקות לשניים עד שלושה אזורי לחץ. כמו כן, שלוש תחנות השאיבה הגדולות בישראל מצויות בחיפה. הגדולה שבהן היא תחנת “רושמייה”.  

תשתיות התאגיד

תאגיד מי כרמל מפעיל מערך תשתיתי רחב היקף, הכולל כ-1,200 ק”מ של צנרת מים וביוב, למעלה מ-65 משאבות מים המפוזרות ב-15 תחנות שאיבה, 38 בריכות אגירת מי שתייה. תשתיות התאגיד משנעות מידי שנה למעלה מ-24 מיליון מ”ק מים ומשרתת כ-120 אלף בתי אב, עסקים, מפעלים, מתקני נמל וצבא ועוד.

הפרשי הגובה מציבים אתגר ניכר גם בסילוק הביוב ומניעתו מלזרום אל הים, זאת בשל לחץ גרוויטציוני עז. על כך אחראיות כ-15 תחנות סניקת ביוב, אשר הגדולה בהן היא תחנת הסניקה “דולפין”, המצויה בסמיכות לתחנת “אגד” (בת גלים). על מנת למנוע דליפות ביוב תחנות הסניקה עוברות תחזוקה קבועה וטיפולים מונעים באופן שוטף.

פעילות המים והביוב בעיר מנוטרת באמצעות מערכות בקרה מתקדמות המותקנות במתקנים ומחוברות למוקד מתקדם המאויש 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. 

טכנולוגיה

מי כרמל מיישמת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לניטור, בקרה ומדידה. האמצעים הטכנולוגיים כוללים חיישנים המדווחים למוקד על כמות המים בבריכות ומאפשרים לנתב את פעילות המשאבות ואת הזרמת המים בהתאם לדרישה. שיטות מדויקות למדידת מפלס המים בבריכות האיגום מאפשרות חיסכון רב בהוצאות האנרגיה והחשמל ומאריכות את חיי הציוד. התאגיד מפעיל מערכות תוכנה המאפשרות לזהות דפוסי צריכת מים באזורים שונים ובשעות שונות. פילוח הנתונים מאפשר יכולת חיזוי טובה יותר של אירועים עתידיים והערכות הולמת לקראתם.

משאבים כלכליים וטכנולוגיים ניכרים מופנים גם לטובת ביטחון המים ואבטחת מתקני התאגיד, במטרה לשמור על בטחון המים ואיכותם, ועל אספקתם השוטפת לתושבי העיר.

הון אנושי

מי כרמל מיישמת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לניטור, בקרה ומדידה. האמצעים הטכנולוגיים כוללים חיישנים המדווחים למוקד על כמות המים בבריכות ומאפשרים לנתב את פעילות המשאבות ואת הזרמת המים בהתאם לדרישה. שיטות מדויקות למדידת מפלס המים בבריכות האיגום מאפשרות חיסכון רב בהוצאות האנרגיה והחשמל ומאריכות את חיי הציוד. התאגיד מפעיל מערכות תוכנה המאפשרות לזהות דפוסי צריכת מים באזורים שונים ובשעות שונות. פילוח הנתונים מאפשר יכולת חיזוי טובה יותר של אירועים עתידיים והערכות הולמת לקראתם.

משאבים כלכליים וטכנולוגיים ניכרים מופנים גם לטובת ביטחון המים ואבטחת מתקני התאגיד, במטרה לשמור על בטחון המים ואיכותם, ועל אספקתם השוטפת לתושבי העיר.

בודק...