הנהלת תאגיד מי כרמל

הנהלת תאגיד מי כרמל

מנכ"ל התאגיד – עמי בן חיים

מנהל חטיבת הנדסה - אינג' גל אינדיך

מנהל חטיבת כספים - רו"ח עידן רחמים

מנהלת לשכת מנכ"ל התאגיד - אסולין אסתר

יועצת משפטית - עו"ד רונית תושיה

רואה חשבון החברה - רו"ח עקיבא זינגר

דובר - אייל פרדיס

בודק...