אודות מי כרמל

תאגיד מי כרמל, הוקם ב-1.1.2010 ואחראי על משק המים והביוב בעיר חיפה. התאגיד הוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (תשס”א 2001) המחייב את כלל הרשויות המקומיות בישראל להפקיד את ניהול משק המים העירוני בידי גוף עצמאי ומקצועי.

תאגיד מי כרמל משרת כ 120 אלף צרכנים בהם כ-260 אלף תושבים, אלפי עסקים, משרדי ממשלה, מלונות, מפעלי תעשייה, מתקני צבא ועוד. תחום שיפוטו משתרע על פני למעלה מ-60 קמ”ר.

מדי שנה מספק התאגיד למעלה מ-24 מיליוני מ”ק של מים, אשר נרכשים מחברת מקורות ומסלק מליוני מ”ק של ביוב שנוצר אצל הצרכנים למכון טיהור השפכים האיזורי.

חשיבות התאגיד

תאגיד מי כרמל הוקם לצורך הפרדת הטיפול במשק המים והביוב בתחומי העיר חיפה והפעלתו על פי שיקולים מקצועיים בלבד. כפועל יוצא, כלל תקבולי חשבון המים והביוב, מופנים לטובת שדרוג תשתיות, העלאת רמת הפיקוח ושיפור השירות ללקוח.

הקמת התאגיד מאפשרת ניהול מושכל, צודק ויעיל של משק המים בעיר וקידום פרויקטים נחוצים באופן מהיר וענייני יותר. בנוסף התאגיד מחויב להתנהל באופן כלכלי ולהפנות רווחים עודפים להשקעה נוספת בשיפור תשתיות המים והביוב בעיר ושיפור השירות לתושב. עם הקמתו העביר תאגיד מי כרמל כ-120 מיליון ש”ח לעיריית חיפה כהשקעה החוזרת לתושבי העיר.

תחומי אחריות ופעילות

תחת אחריותו של התאגיד למעלה מ-1,200 ק”מ של צינורות מים וביוב ולמעלה מ-100 מתקני שאיבה, סניקה ואיגום.

מדובר בתשתית המים המורכבת בישראל, וזאת בשל שינויי הגובה הקיצוניים של העיר והפרשי הלחצים הנוצרים עקב כך.

תחומי פעילות התאגיד כוללים:

התוצאות ניכרות בשטח

השינוי שמחולל התאגיד ניכר בשטח.
החל משנת הפעילות הראשונה השקיע התאגיד למעלה מ-600 מיליון ש”ח בשיפור התשתיות ברחבי העיר.

שיפורים נוספים עתידים להתבצע ביתר שאת בתכנית חומש ובהשקעה חסרת תקדים של 100 מיליון ש”ח לשנה לשיפור התשתיות והשירות לתושב.

לצורך שמירה על רציפות השירות לצרכן ומניעת זעזועים מיותרים שירותי הגביה והצרכנות ממשיכים להתבצע ע”י עיריית חיפה (כקבלן), תחת הפיקוח הצמוד של התאגיד.

בודק...