נגישות במי כרמל

נגישות במי כרמל

תאגיד מי כרמל בע”מ -הצהרת נגישות.

תאגיד מי כרמל- תאגיד המים והביוב של חיפה , רואה חשיבות רבה בשירות איכותי ובמתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות והגולשים.

החברה נוקטת בכל האמצעים הנדרשים ופועלת במטרה להעניק שירות שוויוני, מכובד ונגיש לכלל לקוחותיה, תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-8991 והתקנות שהותקנו מכוחו , ובכלל זה התאמות הנגישות למבנים, תשתיות וסביבה והתאמת הנגישות לשירות

בכלל ההיבטים וכנגזרת מכך הנגשת אתר האינטרנט של התאגיד .

 החברה ביצעה סקר התאמה מקיף, על מנת להתאים את הנגישות לאנשים עם מוגבלות, לרבות לקוחות ונותני השירות ועל מנת ולוודא שהשירותים הניתנים ללקוחות החברה מותאמים לצרכי לקוחות עם מוגבלויות.

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים.
כ- 20 עד 25 אחוזים מהאוכלוסיה נתקלים בקשיי שימוש באינטרנט ועשויים להיטיב מתכני אינטרנט נגישים יותר, כך על פי מחקר שנערך בשנת 2003 ע”י חברת מייקרוסופט.
mei-carmel.co.il מאמינה ופועלת למען שיוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ו/או המסתייעים בטכנולוגיות עזר לשימוש במחשב. 

תו אתר נגיש

תו “אתר נגיש” הינו יוזמה של עמותת “נגישות ישראל” ואיגוד האינטרנט הישראלי. התו מוצב באתרים אשר בוצעו בהם ההתאמות הדרושות כדי להפכם לנגישים לאנשים עם מוגבלות.
מטרת הצבת התו היא קידום המודעות הציבורית לנגישות לאינטרנט ויידוע ציבור הגולשים באתר אודות מידת נגישותו.

נגישות האתר

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.
כמו כן, מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

התאמות שבוצעו

באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי עבור טכנולוגיות מסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ”י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי (W3C), התאמות צבעים וכן הוספת תוויות עזר והנחיות בטפסים לטובת כלל הגולשים.כמו כן, לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

רכז  נגישות  בתאגיד: 

מר יניב אדלשטיין

במידה ונתקלתם  בקושי בנושא הנגישות בעת קבלת השירות אנא פנו אלינו באחת מהדרכים הבאות:

בודק...