מידע לשעת חירום

מידע לשעת חירום

נהלי אספקת מים בחירום

מצב חירום הינו מצב בו עלולה להתרחש הפרעה משמעותית ולא מתוכננת באספקה השוטפת של המים לבתי התושבים.
מצבים אלו עלולים להתרחש בעתות מלחמה, אך יתכן כי מצב חירום ישרור גם בזמן שיגרה וללא התרעה מוקדמת, עקב פגיעה משמעותיות במקורות המים, בתשתיות המים והביוב כתוצאה מאסונות טבע כרעידת אדמה, שריפות, צונמי ופגעי מזג אויר וכן מפגיעה מכוונת עקב טרור, וונדליזם, סייבר ומלחמה.
במקרים אחרים נגרמות הפסקות מים לא מתוכננות במקרים של תקלה, זיהום פתאומי, פגיעה לא מכוונת, הפסקות חשמל וכו’.

תאגיד מי-כרמל ערוך באופן מיטבי להתמודדות, טיפול ותיקון בזמן קצר וחזרה מהירה לשגרה.
קיימים תרחישי קיצון כתרחיש רעידת אדמה, במהלכה צפויה קריסת מערכות ותשתיות מים וביוב רבות בעיר, יתכן מצב של מחסור במים זורמים ו/או פגיעה באיכות המים לפרק זמן ארוך. לאירוע מסוג זה השפעה ישירה על היבטים שונים של חיי השגרה כמו שתייה ובישול, היגיינה וניקיון, סניטציה וחקלאות.

תאגיד המים והביוב מי-כרמל יחד עם הרשות המקומית, חברת מקורות ורשות המים נערכים לטיפול באירועיי פגיעה במערכת המים והביוב, כולל חלוקת מים לתושבים  באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים ברחבי העיר (נקודות הפריסה מפורטות בטבלאות בהמשך) וזאת עד להשבת המערכת לתפקוד תקין.
לשם כך, הוגדרו על ידי רשות המים מספר מצבי חירום בתחום המים.

תיאור מצבי החירום והטיפול בהם:

במצב זה, צפויים קשיים באספקת המים כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר או מחוצה לה. עקב המבנה הטופוגרפי המורכב של חיפה, והפרשי הגובה בעיר, מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה.
 פגיעה באספקת החשמל עלולה להוביל לשיבושים באספקת המים לאזור אחד בעיר או יותר, וצפויה ירידה בכמות המים המסופקת לצרכנים.
 
עיקר המענה במצב זה יהיה באמצעות הפעלת מערך הדיזל-גנראטורים שברשות התאגיד ומיועדים לספק מענה במצב זה, והם אשר יספקו חשמל למתקני המים והביוב.

במצב זה, קיימת פגיעה ביכולת הולכת המים לבתי התושבים באזור מסוים בעיר. על פי הנחיות רשות המים, במצב זה כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים הינה כ- 20 ליטר לנפש ליממה לצרכים אישיים בלבד.
במצב זה נערך התאגיד בשיתוף פעולה עם עיריית חיפה לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים.

התחנות יפעלו באמצעות מכלים ניידים, וימוקמו על פי תכנית שנקבעה מראש. על מנת להקל על גישה נוחה לתחנת החלוקה – התחנות יוצבו בנקודות מרכזיות בכל שכונה.
רשימת תחנות החלוקה המתוכננות מפורטות בהמשך.

במצב זה, קיימת פגיעה רחבת היקף בתשתיות, ולא ניתן לספק מים באמצעות רשת המים.
 
התאגיד ערוך לחלוקת מים לכל העיר בו זמנית. במצב זה תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לאדם. כמות זו, אשר נקבעה על ידי רשות המים, מיועדת לצרכי שתיה בלבד.

במצב חירום 5 יפרסו תחנות החלוקה ברחבי העיר על פי רשימת התחנות המתוכננות.
 
במקביל תתכן חלוקת בקבוקי מים מינרלים ברשתות השיווק הגדולות, לתגבור התחנות החירום הקיימות. הודעות ועדכונים על כך יפורסמו לציבור במהלך האירוע.

מידע על פתיחת תחנות חירום:

מידע על פתיחת תחנת חירום לחלוקת מים יפורסם באתר זה.
מידע נוסף יהיה ניתן לקבל באמצעות המוקד העירוני בטלפון 106.

חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים (תל”מ)

אוכלוסיית תל”מ כוללת את הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרתוקי בית המדווחים למחלקת הרווחה בעירייה וזוכים למעקב ולטיפול לאורך כל ימות השנה על ידה.
במצבי חירום יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסייה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו.
המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב של מחלקת הרווחה, שיביאו את המים לבתי התושבים המוגדרים ומוכרים כאוכלוסיית תל”מ.

ערכת מים וסניטציה

על מנת לשפר את המוכנות האזרחית וכמענה מידי אנו ממליצים לכל בית אב להחזיק בבית ערכת מים וסניטציה:

12 ליטר מים  לנפש X מספר הנפשות בבית (צריכת מים לשלושה ימים).

 • מים אלו מיועדים לשתייה ולבישול.
 • מי ברז יש לרענן אחת לשלושה חודשים, מים מינרלים יש לרענן לפי תאריך התפוגה.
 • מומלץ להניח את הבקבוקים על הרצפה למניעת נפילה במקרה של רעידת אדמה.

 

מגבונים לחים או ג’יל אנטי-בקטריאלי – מיועד לשמירה על היגיינה אישית ולחסוך במי שתייה.

כלים חד פעמיים ומגבות נייר – מיועד למנוע צורך בשטיפת כלים ולהיגיינה אישית.

שקיות לאיסוף פסולת וסניטציה

 • לשמירה על ניקיון הסביבה, מניעת מפגעים תברואתיים ולצרכים סניטריים.
 • שקיות לצרכים סניטריים, ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט.

מומלץ לשמור על הערכה במקום מוצל קריר וקבוע, מומלץ בממ”ד או בחדר המיועד כ”חדר חרום”.

 

 

תחנת חלוקת מים – מהי ?

תחנת חלוקת מים, כשמה כך היא, תפקידה לחלק 4 ליטר מים לתושב ל-24 שעות
בזמן  הפסקות  העלולות להתרחש במצבי החרום השונים ובשגרה.
פתיחת תחנת חלוקת מים בעתות הפסקות מים מכל סיבה  מעבר ל – 8 שעות.

המצבים:

 • חרום: רעידת אדמה, צונאמי, פגעי מזג האוויר, מלחמה, סייבר, טרור-חבלה ו/או זיהום מכוונן.
 • שגרה: הפסקת חשמל, תקלה, אחזקה יזומה, זיהום פתאומי, וונדליזם.

תחנות חלוקת מים מוקמות ומתוחזקות ע”י צוותים מקצועיים מתאגיד מי-כרמל ומנוהלת ומפוקחת ע”י צוות מיומן של הרשות המקומית.

 • התחנה מורכבת ממיכל מים של 1 קו”ב ו/או 2 קו”ב ו/או  5 קו”ב מים הממוקמים במתחם מגודר ומשולט.
 • לכל תושב יחולק בתחנה מיכל מים 4 ליטר אשר ישמש אותו עד לסיום האירוע.
   (בעת גמר האירוע נדרש לזרוק את המיכל, חל חיסור להשתמש בו בשנית מחשש לזיהום).
 • בהמשך מוצג רשימת התחנות ומיקומם האופציונאלי והלא מחייב (הכל תלוי בגודל האירוע, סוג האירוע, מקום התרחשות האירוע וסדרי עדיפויות), חשוב להכיר את מיקומים.

רובע 1 – קריית חיים וקריית שמואל

רובע 2 – מפרץ חיפה

רובע 3 – העיר התחתית

רובע 4 – מערב חיפה

רובע 5  – הכרמל

רובע 6 – הדר

רובע 7 – נווה שאנן

רובע 8 – רמות-נווה שאנן

רובע 9 – רמות כרמל

בודק...