טפסים

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה-מד מים משויך

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה-מד מים כללי


בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

בקשה לבירור חשבון מים / עדכון פרטים

דיווח קריאת מונה מד מים על ידי הצרכן בהעדר גישה

בקשה לבירור דרישת חוב

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק

הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי

בקשה לקליטת תשלום באמצעות חשבון בנק

בקשה לקליטת תשלום באמצעות העברה בנקאית

בקשה להחזר יתרת זכות בחשבון מים

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק

הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

עדכון מספר נפשות בדירה

בקשה להחלפת צרכנים בנכס

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

בקשה לניתוק אספקת מים

בקשה לפטור מהתקנת מזחים מעודכנת

בקשה לבדיקות נוספות לבירור חיוב בעד צריכת המים

בקשה לבדיקת תקינות מד מים

 בדיקות איכות המים ברשת הפרטית

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

שאלון אישי למועמד/ת לעבודה

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

טופס אזהרה לפני ניתוק מים - אנגלית

 טופס אזהרה לפני ניתוק מים - רוסית

 טופס אזהרה לפני ניתוק מים - ערבית

טופס אזהרה לפני ניתוק מים - אמהרית

שם הטופס

טופס מקוון

טופס להורדה

בקשה לאישור ספק מים

טופס פרטי ספק

טופס בקשה לעדכון/העברת זכאות של הטבה בתעריפי המים לאוכלוסייה מיוחדת

בודק...