הסבר על מד מים משויך

הסבר על מד מים משויך

צריכת המים / קריאת מד המים
מספר מד המים
פרפר מרכזי

תחומי אחריות :

תאגיד מי כרמל אחראי לרשת המים העירונית , ( עד לחיבורו של מד המים הכללי בכל נכס )
האחריות לרשת המים הפרטית ולתקינותה היא חובת הצרכן , לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאבזרים שאינם תקינים.

חשוב לדעת :

1. תאגיד מי כרמל אחראי לרשת הביוב הציבורית.

2. האחריות על רשת המים הפרטית הכוללת צנרת ומתקנים הנמצאים בחצר הצרכן חלה על הצרכנים , לרבות טיפול בתקלות , הנגשה ו/או נזילות בצנרת הפרטית אשר 
    נמדדה במד המים הכללי .

כפי שנראה בתרשים המצ”ב :

תרשים המציג את רשת המים, הצנרת והתקנים

אחריות הצרכנים  הינה עד למד המים הכללי ( צבע כחול ).

3. ע”פ חוק – כל מקלט המחובר למערכת ביוב חייב בהתקנת אביזר אל חוזר למניעת חדירת מי ביוב למקלט.
     התקנת האביזר ותחזוקתו הינה באחריות בעלי הנכס.

4. ע”פ חוק – חל איסור על חיבור מרזב או מערכת ניקוז למערכות ביוב פרטיות או ציבוריות.
     במידה וקיים חיבור כזה, יש לנתקו לאלתר.

בודק...