הטבה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות

הטבה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 2 באפריל 2012, ספקי המים יתנו הטבה, על ידי מתן כמות מים נוספת על הכמות המוכרת לאותה נפש ביחידת דיור של עד
3.5 מ”ק לחודש בתעריף מוזל.

על פי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע”ד-2014 נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבל ההטבה
לשנת 2014., חשוב  לציין כי רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה.

רשות המים וספקי המים אינם יכולים לשנות רשימה זו.

ההטבה  ניתנת באופן אוטומטי ותצוין בחשבונות המים של הזכאים.

בודק...