מדיניות הגביה והאכיפה בתאגיד מי כרמל

מדיניות הגביה והאכיפה בתאגיד מי כרמל

במטרה להבטיח רמת שירות ,איכות ואמינות גבוהים, ובין היתר מתוך כוונה להימנע מנקיטת הליכי אכיפה כלפי כל צרכן וצרכן .

בהקשר זה מן הראוי לציין כדלקמן:

  • מתן אפשרות לצרכן לשלם את ה חשבון התקופתי בתוך מספר ימים מקסימלי ככתוב בכללי תאגידי מים וביוב
  • מגוון אמצעי תשלום: תשלום השובר בדואר ובבנקים ,תשלום באמצעות אתר הבית של התאגיד באינטרנט, מענה אנושי בשיחת חינם בטלפון 1-800-100-104, וכן הוראת קבע בבנק או בכרטיסי אשראי .
  • פריסת חוב גדול שהצטבר לאורך זמן למספר תשלומים .
  • מתן מענה בערוצי השירות השונים לכל בירור שהוא, לרבות בענייני חיובים הן במוקד הטלפוני והן פנים מול פנים במוקדי קבלת קהל.
  • צרכן אשר לא עומד בחובת תשלום חשבונות המים חרף מגוון אפשרויות התשלום העומדות לרשותו מחויבת החברה לנקוט כלפיו בהליכים לגביית חובו .
בודק...