חשבונית במייל

תאגיד מי כרמל  שמחים להעמיד לרשותך את שירות קבלת חשבונותיך לכתובת המייל.

השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, ומאפשר לך לקבל את החשבונית החודשית/דו חודשית.

בודק...