ניטור שפכי תעשיה

ניטור שפכי תעשיה

רקע

במסגרת תקנות בריאות העם (תקנות וועדת ענבר) ובהתאם לעדכון תקנות תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), נדרש תאגיד המים והביוב מי כרמל להציג תכנית לדיגום שפכי תעשיה המוזרמים אל מערכות הסילוק העירוניות הנכללות בשטחי התאגיד.

הליך קביעת תכנית הדיגום כולל את השלבים הבאים:

  • איתור העסקים שלהם פוטנציאל להזרמת שפכים תעשייתיים.
  • מיון העסקים על פי הפוטנציאל הפגיעה במערכות ההולכה והטיפול בשפכים.
  • קביעת תכנית דיגום לאפיון ובקרה על שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית.

תיאור המצב הקיים

חיפה היא העיר השלישית בגודלה בישראל. בסוף 2011 מנתה אוכלוסיית חיפה 270,300 נפש שטח השיפוט המוניציפאלי של חיפה הוא 65,210 דונם ללא השטח הימי;
באוקטובר 2011 הגיע מספר מפעלי התעשייה בחיפה ל- 1,450 (מתוך השנתון הסטטיסטי 2012, אגף תכנון אסטרטגי ומחקר- עיריית חיפה) והם משתרעים על פני שטח של כ- 4.3 מיליון מ”ר. מבין הענפים, בולטים בעיקר שלושת הענפים הבאים: ענף תעשיית מתכת בסיסית ומוצרי מתכת- כ-% 12, ענף דפוס והוצאה לאור- כ-% 8 וענף תעשיית מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק כ-% 7.

שפכי התאגיד מוזרמים אל מכון טיפול השפכים של איגוד ערים חיפה הממוקם בחלקו הדרומי של אזור התעשייה הסמוך לצ’ק פוסט, ומטהר את המים של כל איזור חיפה בו חיים כ- 700 אלף נפשות בשטח של כ- 100 קמ”ר. המים המטוהרים מוזרמים לעמק יזרעאל ומשמשים לצרכים חקלאיים. בכל שנה מטפל המכון בכמות של כ- 30 מלמ”ק שפכים גולמיים, וכמות יומית ממוצעת של כ- 90 אלף מ”ק. השפכים הגולמיים מוזרמים אל מט”ש חיפה מתאגיד מי כרמל ומישובים נוספים במפרץ חיפה. שפכי תעשייה מהווים כ- 15% מכלל השפכים המטופלים במכון. השפכים התעשייתיים המוזרמים למאספים ברשת השפכים הציבורית חייבים לעמוד בתקנות חוק העזר העירוני להזרמת שפכים תעשייתיים.

1.1 שיטת העבודה

תהליך העבודה בבניית תכנית הניטור כולל את השלבים הבאים:
1. איתור רשימת המפעלים – על בסיס צריכות מים, סקטור תעשייתי וחריגות קודמות
2. איסוף חומר לגבי פעילות המפעל, חריגות בעבר ונקודת הדיגום.
3. קביעת התדירות ורשימת הפרמטרים לדיגום – על פי הנחיות רשות המים והמשרד להגנ”ס.
4. התאמת התכנית לאופיי המפעל על פי פוטנציאל הזיהום של שפכי המפעל

1.2 איסוף וניהול המידע

המידע שנאסף לצורך הכנת תכנית הניטור התקבל מתאגיד המים והביוב, היחידה התקבל מאיגוד הערים לטיפול בשפכים, רישוי עסקים חיפה, משרד הבריאות ושיחות עם נציגי המשרד להגנ”ס. המידע כולל:
א. רשימת העסקים השייכים לסקטורים שנקבעו כרלוונטיים בכללים – התקבל מרישוי עסקים ואגוד הערים.
ב. תוצאות דיגום שפכים – על בסיס דיגומים קודמים

קישור לאתר רשות המים

באתר מעודכנים כדרך קבע הכללים אלו:
תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009
תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.

בודק...