מז”ח-מכשיר מונע זרימה חוזרת

מז”ח-מכשיר מונע זרימה חוזרת

מכשיר מונע זרימה חוזרת (מז”חים)

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבע”ח. איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן סדיר. עם זאת, איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע ממספר סיבות:

 • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה (גינון ציבורי ופרטי).
 • מערכות שאינן מי שתייה (כיבוי אש, מערכות הסקו וכד’).
 • קווי מים ללא שימוש, בהם המים עומדים זמן רב ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם.
 • שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית (בעסקי מסחר ותעשייה).

מכשיר מונע זרימה חוזרת מיועד למנוע זיהום מים ברשת העירונית. חדירת מזהמים למערכת המים פוגעת באיכות המים ועלולה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור.
משרד הבריאות מחייב התקנת מז”ח אחרי מד המים ובראש מערכת אספקת המים, באמצעות מתקין מוסמך, כאמור בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ”ב – 1992 (קישור לתקנות)

היכן חלה חובת התקנת מז”ח:

 • גינות – במערכות דישון באמצעות מערכת המים
 • בריכות פרטיות וציבוריות
 • מעבדות
 • תחנות דלק
 • מתקני שטיפת מכוניות
 • בתי דפוס
 • מפעלי יצור ועיבוד מתכות
 • כל עסק המשתמש במים ליצור
 • בתים פרטיים ומשותפים (בעלי מערכות לכיבוי אש ומערכות לדישון בחצר הבית ו/או המרפסת).

תאגיד מי כרמל פועל על מנת שמז”ח יותקן בכל בתי העסק הללו בכדי לשמור על הסביבה.

כמה נתונים חשובים על התקנת מז”חים בבתי עסק בחיפה:
בתי העסק העירוניים, בהם מותקן המכשיר, מחויבים לבצע בדיקה שנתית על ידי בודק/ מתקין מוסמך ולהעביר את תעודת תוצאות הבדיקה אל ספק המים מי כרמל ולמשרד הבריאות.
בעל עסק המחויב במז”ח יבצע מידית את כל הנדרש ממנו, על פי ממצאי הבדיקה השנתית.
תאגיד מי כרמל רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק, בו מותקן מז”ח או שחלה עליו חובה להתקינו, ולבדוק האם הותקן המכשיר, וכן לוודא את תקינותו.
בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, יגיש בעל העסק אישור מטעם בודק/ מתקין מוסמך בדבר קיום מז”ח ובדיקתו על פי התקנות.
מי כרמל רשאית לנתק את אספק המים לעסק ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר לפי דין, כנגד בעלי עסקים שלא יפעלו לפי האמור לעיל.
ניתן להגיש בקשה לפטור מהתקנת מז”ח למשרד הבריאות : טופס פטור למזח 2014.

בעלי עסקים המעוניינים לקבל מידע אודות המז”ח מוזמנים לפנות אלינו באחת הדרכים הבאות:
פניה דרך אתר האינטרנט: לחצו כאן – קישור למייל של מזחים

בודק...