מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים

דור כימיקלים-רח' קצנשטיין - הטיית קו ביוב "12