טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

במערב העיר פארק הכט-ההגנה - שידרוג והעתקה של קו מים ראשי