טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

פורים 2016 במי כרמל

פורים 2016 במי כרמל (הגדל)

תאגיד המים והביוב של חיפה ,מי כרמל פועל בנוסף למטלותיו הייעודיות בתחום המים והביוב במישור החברתי

בקרב האוכלוסייה ובמוסדות הרווחה והבריאות .
השנה בחר התאגיד לשמח את ילדי מח' אונקולוגיה ברמב"ם בחג הפורים תשע"ו.
עובדי התאגיד ביקרו את הילדים במחלקה  ,חילקו לכל אחד מהילדים משלוח מנות,

אחלו לכולם בריאות והחלמה מהירה , הודו לצוות המטפל בבית החולים ומסרו את הערכותינו לעבודתם הקדושה.
כמו כן תרם התאגיד לעמותת צעדים קטנים (עמותה הפועלת למען ילדים חולי דושן ובקר - מחלת ניוון  שרירים )

ורכש מהם 100 אריזות של משלוח מנות לפורים.