טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

חברי הדירקטוריון

 מר רמי דותן   יו"ר הדירקטוריון
  
מר שי אבוחצירה ס/ראש העיר חיפה וחבר מועצת העיר
  
 גב' ליאורה בירנהק נציגת הציבור, מנכ"לית חברת "מנעמים"
  

 מר אודי אדמתי

 נציג הציבור, איש עסקים
  
 עו"ד שרה ברזילי  נציגת הציבור
  
 גב' רימונה נג'ים מנהלת אגף הגבייה בעיריית חיפה
  
מר משה פרץ      עוזר מנכ"ל וממונה על ההכנסות