מי כרמל בע"מ - עמוד הבית

הודעות/תקלות/סגירות:

המשך עצור

ברוכים הבאים לאתר מי כרמל - תאגיד המים והביוב של חיפה

חדשות:

עצור
הודעת מנהל רשות המים בנושא גביה מנכים בשנת 2012
בחירת מועד לחיוב תשלום בהוראת קבע
מגבונים וחיתולים – לא זורקים לשירותים

הודעה חשובה :

תאגיד מי כרמל פועל במסגרת סמכותו לגביית חובות בגין צריכות מים וביוב . התאגיד אינו רשאי למחוק חובות אלא לאחר שמוצו הליכי הגבייה לגביהם.
כל טענה של צרכן שלא שילם את חובותיו בגין המים והביוב שנצרכו על ידו, תבחן לגופה ובין השאר יבחנו הנסיבות אם וככל שיקבע שנגרם לצרכן נזק הקשור לתקופה ממועד יצירת החוב.
לרשות הצרכנים עומדים כלל ערוצי השרות לבדיקה ומתן מענה לפנייתם .

 

מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים