חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכרזים פתוחים

 מספר מכרז

 

 תיאור מכרז

 

 סטטוס

מכרז פומבי מס' 10/20

ביצוע עבודות לאחזקת מערכות נטרול ריחות

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה במפרט טכני וכתב כמויות לחץ כאן

לצפיה באישור קיום ביטוחים לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 11/20

ביצוע עבודות להקמת בריכת מים לאספקת מים בגבעת זמר

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 12/20

עריכת ביטוחי מי כרמל בע"מ

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפייה בדוח סקר רכוש 01/07/2020 לחץ כאן
לצפייה בנוהל ביצוע עבודות בחום לחץ כאן
לצפייה בחריג קורונה לחץ כאן
לצפייה בחריג סייבר לחץ כאן
לצפייה בשאלון ממולא לחץ כאן
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 2 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 13/20

שירותי יעוץ להכנת מסמכי מכרז לאספקת מדי מים חדשים והקמת מערכת קריאה מדים מרחוק (קר"מ) וליווי התאגיד במהלך הליכי המכרז

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 14/20

ביצוע עבודות שיפוצים ואחזקה במתקני התאגיד השונים

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

 

 

עבור לתוכן העמוד