חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכרזים פתוחים

 מספר מכרז

 

 תיאור מכרז

 

 סטטוס

מכרז פומבי

מס' 2/19

ביצוע עבודות שיפוצים וצביעה במתקני התאגיד 

 סגור

מכרז פומבי

מס' 2/19

הודעה לקבלנים

 סגור

מכרז פומבי

מס' 2/19

תיקון למכרז

 סגור

מכרז פומבי

מס' 3/19

ביצוע עבודות לניקוי, שטיפה וצילום ברשת המים, הביוב ותחנות השאיבה בעיר חיפה 

 סגור

מכרז פומבי

מס' 3/19

כתב כמויות

סגור

מכרז פומבי

מס' 4/19

שטיפה וחיטוי בריכות מי שתייה בעיר חיפה

 סגור

מכרז פומבי

מס' 5/19

מתן שירותי תכנון בתחום המים והביוב

 סגור

מכרז פומבי

מס' 6/19

ביצוע עבודות לאחזקת רשת קווי מים ומתקני מים בתחום שיפוט התאגיד - לצפיה לחץ כאן

 סגור

מכרז פומבי

מס' 7/19

ביצוע עבודות מסגרות שונות עבור התאגיד, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה, לרבות המפרטים הטכניים - לצפיה לחץ כאן

 בתהליך

מכרז פומבי

מס' 8/19

שירותים להשכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי עבור התאגיד, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה, לרבות המפרטים הטכניים -

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 1 לחץ כאן 

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 2 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 3 לחץ כאן 

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 4 לחץ כאן 

 סגור

מכרז פומבי

מס' 9/19

מתן שירותי ניקיון באתרי התאגיד (משרדי התאגיד ושתי תחנות שאיבה) -

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

ראה עדכון 

מכרז פומבי מס' 9/19-מעודכן

מתן שירותי ניקיון באתרי התאגיד (משרדי התאגיד ושתי תחנות שאיבה) -

לצפיה במודעה מעודכנת לחץ כאן

לצפיה במכרז מעודכן לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 2 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 3 לחץ כאן

 סגור

מכרז פומבי מס' 12/19

מתן שירותי שמירה, אבטחה וסיור באתרי התאגיד (משרדי התאגיד ובתחנת שאיבה רושמיה) -

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 2 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים מס' 3 לחץ כאן

 

סגור

מכרז פומבי מס' 13/19

מתן שירותי גבייה ואכיפה, קליטת נתוני קריאות, הפקת חשבונות ושרות לקוחות  עבור צרכני הביוב השייכים לתאגיד מי כרמל במפרץ חיפה ובקרית שמואל, הכול בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז -

לצפיה במודעה לחץ כאן 

לצפיה בהודעה מס' 1 על הארכת מועד הגשה לחץ כאן

לצפיה בהודעה מס' 3 על הארכת מועד הגשה לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 10/19

ביצוע עבודות שיקום וחיזוק מתקנים ומבנים של התאגיד, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה -

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה במחירון לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 14/19

מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור התאגיד, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה, לרבות המפרטים הטכניים -

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

פתוח

18/11/2019

מכירת רכבים

קבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב - לפרטים נוספים לחץ כאן

פתוח

 

 

עבור לתוכן העמוד