חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
קו חינם - מוקד חירום 1-800-100-104
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכרזים פתוחים

מכרז פומבי מס' 2/19 ביצוע עבודות שיפוצים וצביעה במתקני התאגיד - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 2/19 הודעה לקבלנים - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 2/19 תיקון למכרז - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 3/19 ביצוע עבודות לניקוי, שטיפה וצילום ברשת המים, הביוב ותחנות השאיבה בעיר חיפה  - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 3/19 כתב כמויות - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 4/19 שטיפה וחיטוי בריכות מי שתייה בעיר חיפה - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 5/19 מתן שירותי תכנון בתחום המים והביוב - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 6/19 ביצוע עבודות לאחזקת רשת קווי מים ומתקני מים בתחום שיפוט התאגיד - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 7/19 ביצוע עבודות מסגרות שונות עבור התאגיד, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה, לרבות המפרטים הטכניים - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 8/19

שירותים להשכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי עבור התאגיד, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה, לרבות המפרטים הטכניים -

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים לחץ כאן

מכרז פומבי מס' 9/19

מתן שירותי ניקיון באתרי התאגיד (משרדי התאגיד ושתי תחנות שאיבה) -

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

מכרז פומבי מס' 9/19-מעודכן

מתן שירותי ניקיון באתרי התאגיד (משרדי התאגיד ושתי תחנות שאיבה) -

לצפיה במודעה מעודכנת לחץ כאן

לצפיה במכרז מעודכן לחץ כאן

 

 

עבור לתוכן העמוד