חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכרזים פתוחים

 מספר מכרז

 

 תיאור מכרז

 

 סטטוס

מכרז פומבי מס' 10/20

ביצוע עבודות לאחזקת מערכות נטרול ריחות

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה במפרט טכני וכתב כמויות לחץ כאן

לצפיה באישור קיום ביטוחים לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 12/20

עריכת ביטוחי מי כרמל בע"מ

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפייה בדוח סקר רכוש 01/07/2020 לחץ כאן
לצפייה בנוהל ביצוע עבודות בחום לחץ כאן
לצפייה בחריג קורונה לחץ כאן
לצפייה בחריג סייבר לחץ כאן
לצפייה בשאלון ממולא לחץ כאן
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 2 לחץ כאן

לצפיה בניסיון תביעה לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 3 לחץ כאן

לצפיה בניסיון תביעה מפורט הראל 27.10 לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 4 לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 5 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 14/20

ביצוע עבודות שיפוצים ואחזקה במתקני התאגיד השונים

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במודעת עדכון לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 3 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 01/21

ביצוע עבודות להנחת והחלפת קווי מים וביוב, לרבות עבודות סלילה במסגרת פיתוח רשת המים והביוב בתחום התאגיד

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

להורדה וצפיה מסמך ג' – מפרטים טכניים, ונספחיו לחץ כאן

להורדה וצפיית מסמך ד' – מחירון העבודות (כתב כמויות) לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 02/21

ביצוע עבודות לחידוש צנרת מים ללא חפירה בטכנולוגיות שונות ברחבי העיר חיפה

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה במסמך ג' – מפרטים טכניים, ונספחיו לחץ כאן

לצפיה במסמך ד' – מחירון העבודות (כתב כמויות) לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן 

לצפיה בעדכון תנאי מכרז לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה במודעת תיקון לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 4 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 03/21

הקמת ותחזוקת מערכות מיגון, מערכות מתח נמוך, מערכות גילוי אש, עבודות תקשורת וחשמל במתקני התאגיד

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה והורדה מסמך ד' – מחירון העבודות (09.02.2021 כתב כמויות קובץ PDF) לחץ כאן

להורדת מסמך ד' – מחירון העבודות (09.02.2021 כתב כמויות קובץ XLSX) לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 3 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 4 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 5 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 6 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 04/21

ביצוע עבודות מדידה לצורכי תכנון/ביצוע מערכות צנרת תת קרקעית

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 05/21

מתן שירותי בקרת חשבונות קבלנים (חלקיים וסופיים) עבור התאגיד

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 06/21

מתן שירותי יעוץ ותכנון בתחום החשמל עבור התאגיד

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

 

 

עבור לתוכן העמוד