חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טפסים

  הנחיות הגשה למודדים - פברואר 2014
  מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה
  נוהל טיפול בתקלת ביוב
  בקשה לפטור מהתקנת מזחים מעודכנת
  טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס
  06.04.19 טופס ידני להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
  טופס 8 בקשה לניתוק אספקת המים בנכס
  טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת המים
  אזהרה לפני ניתוק מים - אנגלית
  אזהרה לפני ניתוק מים - רוסית
  אזהרה לפני ניתוק מים - ערבית
  אזהרה לפני ניתוק מים - אמהרית
  בקשה לביצוע בדיקות איכות מים ברשת המים הפרטית
  בקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת הפרטית
  06.01.19 בקשה לבדיקת תקינות מד מים
  בקשה לקבלת מידע בנושא חידוש והגדלת קוטר לקווי ביוב בגרביטציה וללא חפירה
  06.01.19 בקשה לעדכון/העברת זכאות של הטבה בתעריפי המים לאוכלוסייה מיוחדת
  10.05.2020 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק
  טופס בקשה לקליטת תשלום באמצעות העברה בנקאית 02.19
  טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
  שאלון אישי למועמד/ת לעבודה
  טופס בקשה להחזר יתרת זכות בחשבון מים
  15.09.2019 טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
  06.01.19 טופס דיווח בדבר מספר הנפשות
  בקשה לבדיקת מד מים
  הוראת קבע
  03.07.19 בקשה לניתוק אספקת המים בנכס טוספ 10
  חיבור מים
  טופס פרטי ספק
  טופס בירור על חיוב המים
עבור לתוכן העמוד