חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טפסים

  18.11.2020 הנחיות הגשה למודדים - פברואר 2014-מונגש
  18.11.2020 מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה-מונגש
  נוהל טיפול בתקלת ביוב
  18.11.2020 בקשה לפטור מהתקנת מזחים מעודכנת-מונגש
  18.11.2020 טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס-מונגש
  18.11.2020 טופס ידני להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי-מונגש
  טופס 8 בקשה לניתוק אספקת המים בנכס
  טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת המים
  18.11.2020 אזהרה לפני ניתוק מים - אנגלית-מונגש
  18.11.2020 אזהרה לפני ניתוק מים - רוסית-מונגש
  18.11.2020 אזהרה לפני ניתוק מים - ערבית-מונגש
  18.11.2020 אזהרה לפני ניתוק מים - אמהרית-מונגש
  בקשה לביצוע בדיקות איכות מים ברשת המים הפרטית
  18.11.2020 בקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת הפרטית-מונגש
  18.11.2020 בקשה לבדיקת תקינות מד מים-מונגש
  18.11.2020 בקשה לקבלת מידע בנושא חידוש והגדלת קוטר לקווי ביוב בגרביטציה וללא חפירה-מונגש
  18.11.2020 בקשה לעדכון/העברת זכאות של הטבה בתעריפי המים לאוכלוסייה מיוחדת-מונגש
  18.11.2020 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק
  18.11.2020 טופס בקשה לקליטת תשלום באמצעות העברה בנקאית-מונגש
  טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
  שאלון אישי למועמד/ת לעבודה
  18.11.2020 טופס בקשה להחזר יתרת זכות בחשבון מים-מונגש
  18.11.2020 טופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק-מונגש
  18.11.2020 טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי-מונגש
  18.11.2020 בקשה לבדיקות נוספות לבירור חיוב בעד צריכת המים-מונגש
  18.11.2020 טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה-מונגש
  18.11.2020 טופס דיווח בדבר מספר הנפשות-מונגש
  בקשה לבדיקת מד מים
  הוראת קבע
  18.11.2020 בקשה לניתוק אספקת המים בנכס טוספ 10-מונגש
  חיבור מים
  18.11.2020 טופס פרטי ספק-מונגש
  טופס בירור על חיוב המים
עבור לתוכן העמוד