חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טפסים

  הנחיות הגשה למודדים - פברואר 2014
  מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה
  נוהל טיפול בתקלת ביוב
  בקשה לפטור מהתקנת מזחים מעודכנת
  טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס
  06.04.19 טופס ידני להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
  טופס 8 בקשה לניתוק אספקת המים בנכס
  טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת המים
  אזהרה לפני ניתוק מים - אנגלית
  אזהרה לפני ניתוק מים - רוסית
  אזהרה לפני ניתוק מים - ערבית
  אזהרה לפני ניתוק מים - אמהרית
  בקשה לבדיקות נוספות לבירור חיוב בעד צריכת המים
  בקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת הפרטים
  06.01.19 בקשה לבדיקת תקינות מד מים
  בקשה לקבלת מידע בנושא חידוש והגדלת קוטר לקווי ביוב בגרביטציה וללא חפירה
  06.01.19 בקשה לעדכון/העברת זכאות של הטבה בתעריפי המים לאוכלוסייה מיוחדת
  06.01.19 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק
  טופס בקשה לקליטת תשלום באמצעות העברה בנקאית 02.19
  טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
  שאלון אישי למועמד/ת לעבודה
  15.09.2019 טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
  06.01.19 טופס דיווח בדבר מספר הנפשות
  בקשה לבדיקת מד מים
  הוראת קבע
  03.07.19 בקשה לניתוק אספקת המים בנכס טוספ 10
  חיבור מים
  טופס פרטי ספק
  טופס בירור על חיוב המים
עבור לתוכן העמוד