חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ריכוז כלל הטפסים הניתנים להורדה מהאתר:

 

טפסים

 

צריכה ומדי מים

 

 לטופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה - הקש כאן 

טופס מקוון 1 למילוי טופס מקוון בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה - הקש כאן


 לטופס בקשה לניתוק אספקת מים - הקש כאן

טופס מקוון 1 למילוי טופס מקוון בקשה לניתוק אספקת מים - הקש כאן

 

 גביה ותשלומים

  

 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק - הקש כאן 


 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי - הקש כאן

טופס מקוון 1 למילוי טופס מקוון ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי - הקש כאן


 לטופס בקשה לקליטת תשלום באמצעות העברה בנקאית - הקש כאן


 לטופס בקשה להחזר יתרת זכות בחשבון מים - הקש כאן

טופס מקוון 1 למילוי טופס מקוון בקשה להחזר יתרת זכות בחשבון מים - הקש כאן

 

גביה ותשלומים - קרית שמואל

  

 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק - הקש כאן

 לטופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי - הקש כאן

 

עדכון פרטים וחילופי מחזיקים

 

 לטופס עדכון מספר נפשות בדירה - הקש כאן

טופס מקוון 1 למילוי טופס מקוון עדכון מספר נפשות בדירה - הקש כאן


 לטופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס- הקש כאן

טופס מקוון 1 למילוי טופס מקוון בקשה להחלפת צרכנים בנכס - הקש כאן

 

הנדסה

  

 הנחיות הגשה למודדים - פברואר 2014 

 מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה 


 לטופס בקשה לפטור מהתקנת מזחים מעודכנת - הקש כאן 


 לטופס בקשה לבדיקות נוספות לבירור חיוב בעד צריכת המים - הקש כאן לבקשה לבדיקת תקינות מד מים - הקש כאן


 לבקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת הפרטית - הקש כאן

טופס מקוון 1 למילוי טופס מקוון לביצוע בדיקות איכות המים ברשת הפרטית - הקש כאן 

 

משאבי אנוש

 לטופס שאלון אישי למועמד/ת לעבודה - הקש כאן 


שונות

 

 לטופס פרטי ספק - הקש כאן 

 לטופס בקשה לעדכון/העברת זכאות של הטבה בתעריפי המים לאוכלוסייה מיוחדת- הקש כאן

 

טפסים בדבר ניתוק אספקת מים ע" פ כללי תאגידי מים וביוב תשע"ה-2015

 

 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - אנגלית - הקש כאן


 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - רוסית - הקש כאן


 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - ערבית - הקש כאן


 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - אמהרית - הקש כאן

 

עבור לתוכן העמוד