תלונות תושבים על מים לבנים בעיר חיפה

תלונות תושבים על מים לבנים בעיר חיפה

הנושא נבדק והתברר כי המים תקינים לחלוטין וכי מקור הלבן מאויר, שמגיע ממקורות.
הנושא הועבר לידיעת ממשרד הבריאות ולטיפול מידי של מקורות.
הנהלת מי כרמל.

בודק...