קו סניקה לת”ש ניר עציון

קו סניקה לת”ש ניר עציון

הקמת קו סניקה חדש בדרום העיר אשר יקטין את כמות השפכים בקו מאסף הביוב הראשי הקמתו תאפשר התייעלות אנרגטית וחסכון בעלויות האנרגיה בשאיבת הביוב אורך כולל של הקו כ- 15 ק"מ (!)

צינור מסוג: PE 100 בקוטר 630-900 מ"מ

עלות הפרויקט: כ- 100 מיליון ₪

מועד סיום: 12/2022

בודק...