פיתוח ועשייה למען תושבי עיר חיפה

פיתוח ועשייה למען תושבי עיר חיפה

בשנת 2021 הגיע התאגיד להיקפי שיא בהחלפת ופיתוח תשתיות מים וביוב וכל זאת במקביל להמשך שיקום מואץ של יתר נכסי התאגיד.
בשנה זו המשיכה חטיבת ההנדסה בעבודה אינטנסיבית לצמצום פחת המים ששופר וייצב את איתנותו הפיננסית של התאגיד.
בין היתר הוכנסה לשימוש מערכת ניטור צריכת מים שמסייעת בניהול ומעקב אחרי אירועי דלף מים וכן מערכת ייחודית נוספת תומכת בבקרת נצילות משאבות
אשר תאפשר שליטה ובקרה מיטבית על הוצאות האנרגיה של התאגיד.
התאגיד ממשיך בביצוע שיקום ושדרוג קווי מים וביוב ללא חפירות כבישים והפרעות לציבור, ע”י שימוש בטכנולוגיות לשרוול קווי מי שתייה  ושרוול קווי ביוב יישום שיטות חדשניות אלו הציב את מי כרמל בחזית הטכנולוגיה בישראל.
בתחום שפכי התעשייה,  הושקעו מאמצים באכיפת שפכי תעשייה אשר נשאו פרי הן באיכות השפכים המוזרמים למערכת ביוב ציבורית והן בקיטון הנזק למערכת הטיפול במכון בשפכים.

להלן עיקרי ההישגים בתחומים השונים:

 • הוכנסו טכנולוגיות מתקדמות בהובלה עולמית לניטור נזילות מים  וביוב.
 • הורחבה מערכת ניהול  שליטה ובקרה ממוחשבת על הדליפות. 
 • במהלך השנים הוחלפו כ – 100 ק”מ צנרת מים וביוב תוך השקעה כוללת של כ-600 מיליון ₪.
 • מבצעים פיתוח מואץ לתשתיות ברחבי העיר.
 • הורחב השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לביצוע עבודה ללא חפירה כגון שרוול ,קידוח וניפוץ. 
 • המשך תכנון נרחב של עבודות לביצוע תשתיות ומתקנים בשנים הקרובות.
 • המשך פעילות לצמצום באירועי תקלות של גלישת ביוב.
 • המשך הצמצום בפחת המים.
 • שיפור איכות שפכי תעשייה באמצעות ניטור איכות השפכים ואכיפה מנהלית.
 • בוצעה התייעלות אנרגטית במערך השאיבה ושופר מערך הבקרה. 
 • הקטנת כמות הפיצוצים והנזילות.

יעדים ופרויקטים עיקריים לשנת 2022

 • בתחום המים ימשך הטיפול האינטנסיבי בהקטנת הפחת כולל הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות, בדגש על טיפול בפחת המנהלי.
 • יבוצעו פרויקטים רבים של תשתיות תומכות בניה בהתאם למגמה הכללית בחיפה.
 • החלפה ושדרוג של קווי מים וביוב בהתאם לצרכים השוטפים ולתכנית העבודה ,בדגש על הרחבת השימוש בטכנולוגיות החלפת צנרת ללא חפירה. 
 • החלת הקמה של המרכז לאספקת מים בגבעת זמר שיכלול איגום בהיקף של 15,000 מ”ק , ותחנת שאיבה אשר תספק מים לרכס הכרמל.
 • המשך ביצוע עבודות קו סניקה לביוב , אשר יזרים שפכים של טירת הכרמל ומערב העיר חיפה למט”ש ניר עציון.
 • בתחום האחזקה ימשיך התאגיד להתייעל ביחד עם שיפור השירות לצרכן.
 • בתחום המידע – המשך הקמת בסיס מידע ממוחשב על תשתיות המים והביוב.
 • בתחום איכות השפכים יורחבו הניטור ויוכנסו טכנולוגיות מתקדמות לבקרת שפכי התעשייה בחיפה.
 • בתחום המתקנים יושלמו  שיפורים טכנולוגיים במערך המים, הביוב והשאיבה שיביאו להגדלת אמינות השירות וחיסכון אנרגטי וכספי נוסף.

מאז הקמתו של התאגיד ,השקיע התאגיד בתשתיות מעל 600 מיליון ₪ בשיקום ופיתוח תשתיות מים וביוב!!                              

בודק...