חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נסיון

לחיצה על כל חלק בתמונה מציג טקסט הסבר

 

 

 

מבוא
​תקופת חשבון:
התקופה אליה מתייחס החשבון (חודשי החשבון).

מספר בדיקות בקטריאליות שבוצעו:
מספר הבדיקות  הבקטריליות שבוצעו במהלך הרבעון האחרון.

התפלגות התוצאות - תקינות/חריגות:
מספר בדיקות לא תקינות במהלך הרבעון.

דו"ח איכות המים לחודשים:
החודשים אליהם מתייחסת הבדיקה.

חשבונית מספר:
מספר סידורי של החשבונית.

תאריך חיוב עברי:
מועד הפקת החשבונית תאריך עברי.

תאריך חיוב לועזי:
מועד הפקת החשבונית תאריך לועזי.​

 

לחזרה לחשבונית

 

 

 

 

פרטי המשלם והנכס
​מספר משלם:
מספר ת.ז\ ח.פ. של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.

שם וכתובת המשלם:
שמו וכתובתו של הצרכן הרשום. הכתובת אליה נשלח שובר התשלום.

מיקוד:
מיקוד כתובת המשלם.

סיווג צריכה:
תיאור סיווג הצריכה לצורך חיוב על פי תעריפי המים הרלוונטיים.

 לחזרה לחשבונית

 

 

 


 

 

 פרטי קריאות
​מונה משוייך/דירתי (פרטי):
מונה מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסויים בנכס מסויים.

מונה ראשי:
מונה מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משוייך  אחד.

מספר מונה:
מספר סידורי המופיע על גבי מונה המים המשויך  והמונה הראשי.

קריאה קודמת:
קריאת מונה אשר נקראה בתקופת החיוב הקודמת, או קריאת המונה במעמד סגירת החשבון של הצרכן הקודם.

 לחזרה לחשבונית 

 


 

נתוני צריכת המים
​מונה משוייך/דירתי (פרטי):
מונה מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסויים בנכס מסויים.

מונה ראשי:
מונה מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משוייך  אחד.

צריכה פרטית:
הצריכה המחויבת במונה המים המשוייך (פרטי)  על פי ההפרש בין קריאת מונה המים הנוכחית לקריאת מונה המים הקודמת.

עבור לתוכן העמוד