כל הדרכים לביצוע תשלום

כל הדרכים לביצוע תשלום

חיפה

תשלום באמצעות הוראת קבע:

התשלום יעשה באמצעות חיוב חשבון הבנק. ניתן להוריד טופס ידני, להדפיסו ולמלא את הפרטים הנדרשים.  

את הטופס המלא יש לשלוח לפקס. מס. 04-8356035

לקיצור התהליך ניתן למלא טופס מקוון:

לפיצול של הוראת קבע לשני תשלומים יש למלא גם את הטופס הבא:

תשלום במוקד הטלפוני/המענה הממוחשב

ניתן לשלם את חשבון המים במוקד הטלפוני בשיחת חינם 1-800-100-104.

התשלום בטלפון יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

מוקד לקוחות:

ניתן לשלם את חשבון המים במוקד הטלפוני בשיחת חינם 1-800-100-104. התשלום בטלפון יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

תשלום בבנק

ניתן לשלם את חשבון המים במוקד הטלפוני בשיחת חינם 1-800-100-104. התשלום בטלפון יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
קרית שמואל

ניתן לשלם את חשבון המים במוקד הטלפוני בשיחת חינם 1-800-100-104 שלוחה 5.

התשלום בטלפון יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

ניתן לשלם ישירות בשרותי קהל – רח’ ביאליק 3 ,קומת כניסה פתוח בימים א-ה’ בין השעות 08:30-13:00.

במוקד ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מזומן או צ’ק.

בודק...