אזהרה מפני התחזות לעובדי מי כרמל

אזהרה מפני התחזות לעובדי מי כרמל

לאחרונה קיימת תופעה של אנשים המתחזים לעובדי מי כרמל.
אנו מבקשים להעביר כלעובדי מי כרמל יש תעודת עובד רשמית ובגדים עם לוגו של התאגיד, באמצעותם הם ניתנים לזיהוי.
לתשומת ליבכם,  עובדי מי כרמל אינם רשאים לבצע עבודות בשטח פרטי, לא כל שכן לגבות תשלום על ביצוע עבודות.

תאגיד מי כרמל.

בודק...