מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

טופס דיווח על מד מים מסתובב

*
*
*
*
*
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ