טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

טופס דיווח על מד מים עצור/שבור

*
*
*
*
*
*
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ