מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

מסמכי הצטרפות למאגר מפקחים ומנהלי פרויקטים

תאגיד מי כרמל מתכבד בזאת להודיע על חידוש מאגר מפקחים ומנהלי פרויקטים בפרויקטי התאגיד ומתכבד להזמין להגיש בקשות להיכלל במאגר זה.
מוזמנים להגיש בקשות מפקחים ומנהלי פרויקטים בכל תחום רלוונטי שנוגע לפעילות התאגיד.

להרדת קובץ מסמכי הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים נא ללחוץ כאן.

להרדת קובץ הצהרה בדבר העדר רישום פלילי נא ללחוץ כאן.