מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים

מסמכי הצטרפות למאגר מפקחים ומנהלי פרויקטים

תאגיד מי כרמל מתכבד בזאת להודיע על חידוש מאגר מפקחים ומנהלי פרויקטים בפרויקטי התאגיד ומתכבד להזמין להגיש בקשות להיכלל במאגר זה.
מוזמנים להגיש בקשות מפקחים ומנהלי פרויקטים בכל תחום רלוונטי שנוגע לפעילות התאגיד.

הודעת הבהרה מיום 29.11.18. לפרטים נוספים לחץ כאן.

להרדת קובץ מסמכי הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים נא ללחוץ כאן.

להרדת קובץ הצהרה בדבר העדר רישום פלילי נא ללחוץ כאן.