מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

דוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 27.02.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 28.02.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 04.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 05.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 06.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 07.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 11.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 12.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 13.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 14.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 15.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 18.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 19.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 20.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 21.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 22.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 25.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 26.03.2018 לחץ כאן

לצפייה בדוח עבודות יומי – עבודות ופרויקטים 27.03.2018 לחץ כאן