טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות
מוקד תקלות

מסמכי הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים

תאגיד מי כרמל מתכבד בזאת להודיע על חידוש מאגר מתכננים ויועצים בפרויקטי התאגיד ומתכבד להזמין להגיש בקשות להיכלל במאגר זה.
מוזמנים להגיש בקשות מתכננים ויעוצים בכל תחום רלוונטי שנוגע לפעילות התאגיד.

להרדת קובץ מסמכי הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים נא ללחוץ כאן.