טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

26/03/18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי בפסח תשע"ח 2018

  26/03/18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי בפסח תשע"ח 2018