מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

26/03/18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי בפסח תשע"ח 2018

  26/03/18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי בפסח תשע"ח 2018