מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

טופס מקוון - בקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת המים הפרטית

 להלן טבלת עלויות הבדיקות : 

קבוצת תעריף

סוג הבדיקה

תעריף (בש"ח)

תעריף (בש"ח כולל מע"מ)

הערות

בדיקות איכות מים

 

בדיקת מזהמים בקטריאליים

 

457.4

535.1

לפי תקנה 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה),

התשע"ג- 2013 , ולפי כללי אמות מידה

 

בדיקת מזהמים בקטריאליים

 

318.2

372.3

 

בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומרי חיטוי פעיל

 

566.8

663.1

 

טופס מקוון - בקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת המים הפרטית :

 

*
*
*
*