מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

בדיקת איכות המים לבקשת הצרכן – ברשת הפרטית

לפי תקנות בריאות העם ( איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה 2013 ) יכול צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות בביתו, לאחד או יותר מהגורמים המפורטים.

על ‏פי‏ תקנה ‏14 לתקנות ‏בריאות ‏העם (איכותם‏ התברואית ‏של ‏מי ‏שתייה ‏ומתקני ‏מי ‏שתייה‏– 2013), ‏התשע"ג-2013 ‏צרכן‏ רשאי לבקש ‏מספק‏ המים‏ ביצוע‏ בדיקות ‏בביתו, ‏לאחד‏ או ‏יותר ‏מהגורמים ‏המצוינים .‏הדיגום‏ מבוצע בהתאם‏ להנחיות‏ משרד הבריאות ועל ידי אדם אשר אושר על ידי המנהל לגודמי מים ועבר הסמכה בהתאם לתקנה 33(ב) לתקנות .
סוגי הבדיקה המבוצעים :

 • חיידקי קוליפורמים
 • עכירות
 • כלור נותר
 • ברזל
 • נחושות
 • עופרת

הבהרות :

 1. צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע הבדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים  לכל היותר.

 2. צרכן המבקש בדיקות אלו יגיש לתאגיד בקשה בכתב ( לפקס שמספרו 04-8685901 )  המפרטת את בקשתו של הצרכן, אישורו והסכמתו לתשלום עלות הבדיקה כפי שנקבעה על ידי רשות המים: כללי תאגידי מים וביוב , תעריפים לשירותי מים או ביוב, סעיף 12, ומתעדכנת מעת לעת.

  להלן טבלת עלויות הבדיקות :


 3. הבדיקות יבוצעו תוך 60 יום ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות תוך תאום מועד לביצוע הבדיקות.
  להורדת טופס בקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת הפרטים לחץ כאן .