טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות
מוקד תקלות

24.04.18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי

  24.04.18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי