מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

09/08/18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי

  09/08/18 עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי