מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי

  עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי