מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

הודעה בדבר שינוי זמני של מקור אספקת מים במערכת הארצית בצפון

  הודעה בדבר שינוי זמני של מקור אספקת מים במערכת הארצית בצפון