מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים

הודעה בדבר שינוי זמני של מקור אספקת מים במערכת הארצית בצפון

  הודעה בדבר שינוי זמני של מקור אספקת מים במערכת הארצית בצפון