מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

תוכנית עבודה 2016

מס'

כתובת

סטטוס

1

נאות פרס במבואות דרומיים שלב ב' אספקת מים וביוב

בביצוע

2

טבנקין מים וביוב

בוצע שלב א'

3

קו סניקה לניר עציון -תכנון כללי

בביצוע

4

חיבורי בתים מים וביוב

בביצוע

5

חנקין - שלב א - מכיכר אליזבט לרמות ספיר -קו מים ראשי

בוצע

6

חנקין - שלב ב - משלום עליכם  לרמות חן -קו מים ראשי 

לקראת ביצוע

7

יפו נתנזון מים וביוב 

לקראת סיום

8

חביבה רייק בהתאם לשלבי הפיתוח מים וביוב

בביצוע

9

זלמן שניאור קו מים

בוצע

10

שביל אוליפנט - קו מים

לקראת ביצוע

11

ליטניס קו מים

לקראת ביצוע

12

ביכורים הבוצרים - קו ביוב

בוצע

13

נחל - השלמת קו מים בקידוח

בוצע

14

המוכתר צבי בחיבור ליד לבנים קו ביוב 

טרם

15

קרית אליעזר שלב ב' ביוב 

בוצע

16

חיננית - הסדרת חציית ביוב וקו ביוב  מנחל לוטם להרב אנקווה 

בביצוע

17

ברל כצנלסון מאסף ביוב 

בביצוע

18

ברל כצנלסון הכנת תשית מים וביוב לפינוי 

בביצוע

19

גאולה- ארלוזורוב- הסדרת שוחות ביוב

טרם

20

חידוש קווי ביוב בוואדיות

בביצוע

21

צומת רחוב קישון - קיבוץ גלויות ביוב

לקראת ביצוע

22

שרוול וניפוץ קווי ביוב (בהתאם לרשימ הרצ"ב)

בביצוע

23

סל החלפות דחופות של קווי מים וביוב

בביצוע

24

חיבור מקורות חדש בסמוך לאיצטדיון סמי עופר -אזור לחץ 0 מים

בוצע

25

הוצאת קווי ביוב בקרית חיים

בביצוע

26

שפרינצק - קו מים מרסיי

לקראת ביצוע

27

גרינבויים - קו מים (במקביל לעבודות ח"ח)

בוצע

28

גרינבויים שלב ב

בביצוע

29

ליבריה  שלב ב' קו מים 

לקראת ביצוע

30

תכלת מול חקר האגמים - קו מים 20" ראשי

בביצוע

31

חיבור ביוב בטיילת מרדיאן לת"ש נוה דוד

בוצע

32

בן יהודה - שיקום קווי מים וביוב בתחום פרויקט עירוני

ממתין לפרויקט עירייה

33

שימקין- שיקום קווי מים בתחום פרויקט עירוני

בביצוע

34

צבר במסגרת קרצ"ר - מים וביוב

בוצע

35

מיכאל -  מים וביוב

טרם

36

שקמה במסגרת קרצ"ר - מים וביוב

טרם

37

פארק הקישון - קו מים

לקראת ביצוע

38

חוף השנהב מנילה קווי מים

לקראת ביצוע

39

אלכסנדר בל חידוש קו ביוב

בוצע

40

בר האי דוד -קו מים

טרם

41

פרנק פלג קו מים

לקראת ביצוע

42

שידרוג מאסף נחל גיבורים

בוצע

43

דיזל גנרטור לת"ש רישא  מים לחץ נמוך 

בוצע

44

דולפין - גמר ת"ש ביוב

בביצוע

45

שיפוץ מבנים של ת"ש למים וביוב

בביצוע

46

איטום בריכות מים

בביצוע

47

העברת ת"ש כרמלה ורושמיה למתח גבוה - שלב 1 - תכנון

לקראת ביצוע

48

קו סניקה מת"ש ק.חיים ג לקו החדש

לקראת ביצוע

49

קוי סניקה לאורך החוף מב.מ.ב  לת"ש דרומית + קו מים בקוטר "12

לקראת סיום

50

קוי סניקה לאורך החוף מב.מ.ב לנווה דוד + קו מים בקוטר "12

לקראת סיום

51

בריכת מים הנטקנה - שיקום

בביצוע

52

ת"ש מים רמת שאול - החלפת משאבות 6,7

בוצע

53

ת"ש מים שניאור - החלפת משאבה 1

לקראת ביצוע

54

סל שידרוגים ת"ש

בביצוע

55

מדי מים כולל קר"מ דניה)

בביצוע

56

פיתוח GIS

בביצוע

57

תוכנת בקרה רשת מים

בביצוע

58

פרויקטי פחת ו DMA

בביצוע

59

פיתוח מערכת הבקרה

בביצוע

60

סל תכנון עתידי (קווי מים וביוב)

בביצוע

61

השלמות תכנון כלל פרויקטים

בביצוע

62

פיקוח עבודות יפה נוף ואחרים 

בביצוע

63

מובלים פיתוח וכורדני

טרם

64

פרויקטים מתמשכים (העברות) 2015

בוצע

65

השלמת 20% תקציב לפרויקט טכנולוגיות

טרם