טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

רח' הילל-מסדה - שידרוג קו מים "12 לשאיבה