מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

רח' הילל-מסדה - שידרוג קו מים "12 לשאיבה