מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

רח' הילל-מסדה - שידרוג קו מים "12 לשאיבה