מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

רח' הילל-מסדה - שידרוג קו מים "12 לשאיבה