מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים

רח' רוטשילד - שידרוג מע' מים