מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

רח' רוטשילד - שידרוג מע' מים