טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

רח' רוטשילד - שידרוג מע' מים