מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

רח' רוטשילד - שידרוג מע' מים