טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות
מוקד תקלות

רח' רוטשילד - שידרוג מע' מים