טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

דור כימיקלים-רח' קצנשטיין - הטיית קו ביוב "12