מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

דור כימיקלים-רח' קצנשטיין - הטיית קו ביוב "12