טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות
מוקד תקלות

דור כימיקלים-רח' קצנשטיין - הטיית קו ביוב "12