מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

דור כימיקלים-רח' קצנשטיין - הטיית קו ביוב "12